การดูแลและรักษาพื้นที่ข้อที่ไม่อนุญาตทางด้าน

วัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสัตว์ป่า
ตามที่กล่าวข้างต้น พื้นที่ข้อบังคับในไร่เวียน นอกเหนือจากที่จะเอื้อต่อวิถีชีวิตคน ระบบนิเวศ สัตว์ป่าแล้ว ยังเป็นตัวชี้วัดสำคัญ สำหรับในการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมความศรัทธาของคนกะเหรี่ยงอีกด้วย เนื่องเพราะแก่นแกนสำคัญที่ทำให้พื้นที่ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วยังคงอยู่ได้ เป็นระบบความเลื่อมใสแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญ ถ้าความเลื่อมใสดังที่กล่าวถึงแล้วแปรไปหรือเสื่อมลง จะก่อให้พื้นที่ข้อบังคับในไร่เวียนเปลี่ยนตามไปด้วยด้วยเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น การดูแลและรักษาพื้นที่ข้อกำหนดไว้ เป็นการดูแลและรักษาระบบวัฒนธรรมความศรัทธาไว้ ซึ่งสิ่งที่เป็นรูปธรรมดังกล่าวข้างต้นบางทีก็อาจจะอยู่ในลักษณะของ กฎ กฎระเบียบ โดยผ่านการชุมชนของชุมชน

อีกหนึ่งต้นเหตุที่สำคัญเป็นเรื่อง ‘เศรษฐกิจ’ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำหรับในการดำรงชีพของชุมชนในขณะนี้ มีความผูกพันธ์อยู่กับการใช้ผลดีที่ดิน แนวทางการทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินยังคงอยู่แบบวิถีเริ่มแรกนั้นคงจะเกิดเรื่องยาก

ฉะนั้น การผลดีที่ดินจะต้องมีลักษณะผสมทั้งยัง “เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้และก็วัฒนธรรมเริ่มแรกเข้าด้วยกัน” โดยอาศัยพ.ร.บ.รักษาแล้วก็คุ้มครองป้องกันสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562 มาตรา 121 สำหรับในการตรวจพื้นที่ด้วยกันระหว่างข้าราชการฯ แล้วก็ชุมชน แยกออกเป็นโซนพื้นที่การปลูกพืชเชิงคนเดียว พื้นที่สวน รวมทั้งพื้นที่ข้อที่ไม่อนุญาตไร่หมุนวน ทำเป็นแผนที่เพื่อความแจ้งชัด ดังนี้บางครั้งก็อาจจะจำต้องคิดถึงบริบทของชุมชนในตอนนี้ด้วย

พื้นที่สิ่งที่ไม่อนุญาตอยู่คู่กับวิธีการทำไร่เวียนของคนดอยมาอย่างนาน โดยถูกรักษารวมทั้งห้ามไว้ตามระบบความเลื่อมใสทางด้านวัฒนธรรม พื้นที่สิ่งที่ไม่อนุญาตมีหน้าที่สำคัญสำหรับในการสงวน หรือรักษาไว้เพื่อการดำรงชีพของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ซึ่งรวมทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย

การดำรงชีวิตของพื้นที่ข้อกำหนดเปรียบเหมือนเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งทางระบบความเชื่อถือ วัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยง ซึ่งการดูแลรักษาพื้นที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเอาไว้ภายในตอนนี้ มีความสำคัญจะต้องมีระเบียบ การผลิตความเข้าใจทราบ รวมทั้งสร้างต้นแบบการใช้คุณประโยชน์พื้นที่สอดคล้องกับระบบนิเวศอย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเหตุการณ์ในขณะนี้ ประสมประสานแนวความคิดการใช้พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อรักษาความ “สมดุลของคน รวมทั้งระบบนิเวศป่าสัตว์ป่า” ถัดไป

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *